Dokumenttielokuva oli esitettävissä vain 18-vuotta täyttäneille. Ei loukannut lasten oikeutta vastaanottaa tietoa.

20.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:10

Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus

Pienkustantamo A Oy oli
esittänyt kunniamurhahuijauskirjaa käsittelevän dokumenttielokuvan
kirjallisuuskierroksen yhteydessä. Kansallinen Audiovisuaalinen
Instituutti (KAVI) oli katsonut, että elokuvalle ei voitu
luokittelematta asettaa K18 -ikärajaa kuvaohjelmalain nojalla, koska
elokuvan sisältö ei ollut yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettu
ja rajoitus loukkasi lasten sananvapautta. KAVI oli ohjeistanut yhtiötä
hakemaan kuvaohjelmalain 11 §:n perusteella lupaa esittää elokuva
erityisessä tilaisuudessa vaihtoehtona kuvaohjelmalain mukaiselle
luokittelulle. Yhtiö oli tämän jälkeen hakenut lupaa ja saanut sen.

Asiassa
oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko yhtiö
tarvinnut hakemansa luvan vai oliko yhtiö voinut esittää elokuvan ilman
lupaa asettamalla 18 vuoden ikärajan niihin tilaisuuksiin, joissa
elokuvaa kirjallisuuskierroksella esitettiin.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että perustuslain 12 §:n ja kuvaohjelmalain 1
§:n perusteella luvan tarvetta harkittaessa oli otettava huomioon, oliko
lupa tarpeen lasten suojelemiseksi. Sananvapauteen kuuluu jokaisen,
siis myös alaikäisen, oikeus vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita
viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Toisaalta sananvapauteen kuuluu
yhtä lailla jokaisen oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja, mielipiteitä
ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Korkein
hallinto-oikeus katsoi päätöksessään mainitsemilla perusteilla, että
yhtiö oli voinut perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä
tavalla suunnata kirjallisuuskierrokselle kuuluneet tilaisuudet
yksinomaan täysi-ikäisille ja estää alaikäisten pääsyn niihin eikä tämän
ollut tässä tapauksessa katsottava merkinneen lasten sananvapauden
todellista loukkaamista. Tämän vuoksi yhtiön hakema lupa ei ollut
tarpeen lasten suojelemiseksi eivätkä kuvaohjelmalain säännökset tulleet
sovellettaviksi. KAVI:n ei olisi tullut myöntää haettua lupaa vaan
ilmoittaa yhtiölle luvan tarpeettomuudesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments