Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin tuleva oikeusneuvos, OTL Kirsti Uusitalo.

Lisäksi lautakuntaan nimitettiin varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos, OTT Eija Siitari, tuomarijäseniksi käräjätuomari OTT Mika Illman, ylituomari Jaakko Kellosalo, hovioikeudenneuvos Juha Nieminen ja vakuutusoikeustuomari Pekka Patrakka sekä muiksi jäseniksi valtionsyyttäjä OTT Ritva Sahavirta, asianajaja Risto Sipilä, OTT, rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander ja koulutusasiantuntija Marika Yli-Ikkelä.

Tuomarinkoulutuslautakunnan
tehtävänä on huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun
lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta yhteistyössä oikeusministeriön ja
tuomioistuinten kanssa. Lautakunta vastaa asessorin koulutusvirkojen
arviointi- ja hakumenettelyjen järjestämisestä ja opintosuunnitelmien
ohjeistamisesta sekä tuomioistuinharjoittelun keskitetyn hakumenettelyn
järjestämisestä, käräjänotaarien valinnasta ja harjoittelusuunnitelmien
ohjeistamisesta. Lisäksi lautakunta myöntää varatuomarin arvonimen
tuomioistuinharjoittelun suorittaneille käräjänotaareille sekä
asessoreille oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä.

Tuomarinkoulutuslautakunta
päättää toimintansa järjestämisestä. Lautakuntaa koskevat säännökset
sisältyvät 1.1.2017 voimaan tulevaan tuomioistuinlakiin.

 Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments