Syyte hylättiin koska tilaus oli tehty ennen kuin aine oli luokiteltu huumeeksi

22.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:11

Rangaistava teko
Taannehtivuus
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus
Lievemmän lain periaate
Laillisuusperiaate

Kysymys siitä, miten rikoslain 50
luvun 1 §:n 3 kohdassa olevaa ilmaisua “tuo maahan” on
tulkittava, ja sen arvioimisesta, mikä merkitys rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos vastaajalta takavarikoidut aineet oli tilattu ennen
kuin ne oli luokiteltu huumausaineeksi.

HelHO:2016:11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments