Svea hovrätt hylkäsi syytteen matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten

9.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Svea hovrätt on hylännyt syytteen henkilöä vastaan, jota syytettiin matkustamisessa terroristisessa tarkoituksessa. Vastaajan katsottiin sinänsä matkustaneen liittyäkseen Jabhat al-Nusra -järjestöön Syyriassa, mutta jääneen näyttämättä, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut tehdä rikoksia terroristisessa tarkoituksessa.

Suomessa vastaava säännös (matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, rikoslain 34 a luvun 5 b §) tuli voimaan 1.12.2016.

Lehdistötiedotteesta:

En svensk man åtalades i Attunda tingsrätt för att ha rest från
Sverige för att begå terroristbrott i Syrien. Åtalet är det första i
sitt slag i Sverige enligt en ny lag som kriminaliserar att resa i
terrorismsyfte. Mannen greps på en flygplats i Turkiet på väg till
Syrien och utlämnades till Sverige. Han förnekade han att han tänkte
begå brott i Syrien. Tingsrätten frikände mannen i en dom i juni i år.
Åklagaren överklagade domen till hovrätten och yrkade att mannen skulle
dömas till fängelse.

Tingsrätten frikände mannen med hänvisning till att det inte var
bevisat vad han skulle göra i Syrien. Enligt hovrätten talar utredningen
för att han tänkte söka upp och ansluta sig till Jabhat al-Nusra, en
organisation som av både FN och EU betecknas som en
terroristorganisation och som bekämpar Bashar al-Assadregimen. Den
utredning som lagts fram innebär enligt hovrätten emellertid inte att
det är bevisat att mannen hade för avsikt att begå terroristbrott,
vilket är en förutsättning för straffansvar. Hovrätten fastställer
därför tingsrättens friande dom.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Svea hovrätt frikänner i ett mål om resa i terrorismsyfte

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments