SM: EU:n asedirektiivi etenee – ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista

21.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n jäsenmaat ovat päässeet yhteisymmärrykseen EU:n ampuma-asedirektiivistä 20.12.2016. Virallista hyväksyntää Euroopan parlamentissa ja neuvostossa odotetaan alkuvuodesta 2017

Jäsenvaltioiden tulee laittaa direktiivi pääosin täytäntöön 15 kuukauden
kuluessa sen voimaantulosta. Uusi asedirektiivi ei estä
reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Suomi saavutti omat
tavoitteensa neuvotteluissa.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat
toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso
EU:n kansalaisille. Asedirektiivillä pyritään myös torjumaan terrorismia
osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä.
Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden
parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset
vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n
ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Tietyt aseet siirretään kiellettyjen aseiden luokkaan kattavin poikkeusmahdollisuuksin

Uudessa
asedirektiivissä tietyt puoliautomaattiaseen ja ison lippaan
yhdistelmät kielletään lähtökohtaisesti. Näihin aseisiin voi kuitenkin
saada poikkeuslupia eri perusteilla, joista Suomelle tärkein on
maanpuolustustarkoitus. Lisäksi poikkeuslupia voidaan myöntää
esimerkiksi keräilijöille ja ampumaurheilijoille.

Suomen
tavoitteena neuvotteluissa oli, että asedirektiivin aseiden hankkimista
ja hallussapitoa rajoittavilla muutoksilla ei olisi merkittäviä
kielteisiä vaikutuksia Suomessa tehtävään vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön, metsästyksen toimintaedellytyksiin tai
urheiluammunnan ja asekeräilyn harjoittamiseen. Tämä tavoite
saavutettiin.

Nettikauppa sekä lupien ikärajat säilyvät

Asedirektiivissä
säädetään muun muassa aseluvista ja aseiden myynnistä. Lupien nykyiset
ikärajat säilyvät ja näin ollen rinnakkaisluvat alaikäisille ovat
edelleen mahdollisia. Tämä tavoite oli Suomelle tärkeä
metsästysharrastuksen turvaamisen kannalta.

Yksityishenkilöt
voivat jatkossakin ostaa aseita internetin kautta. Aseen ostajan
henkilöllisyys ja aselupa tulee kuitenkin tarkistaa viimeistään aseen
toimituksen yhteydessä.

Myös lääkärintarkastusten osalta Suomen
tavoitteet toteutuivat. Jäsenvaltiot voivat kansallisesti päättää ja
säätää lääkärintarkastuksista aseluvan edellytyksenä. Jäsenvaltioilla
tulee kuitenkin olla monitorointijärjestelmä, jolla seurataan luvan
edellytysten olemassaolon säilymistä. Suomessa aseluvan edellytysten
seuranta on jo nyt kansallisesti järjestetty.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments