Ruotsin HD: Julkiselle puolustajalle maksettava viivästyskorkoa, kun palkkion maksu viivästyi

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut viranomaisen koronmaksuvelvollisuutta tilanteessa, jossa palkkion maksaminen viivästyi yli 30 päivän ajan palkkionmaksupäätöksen antamisesta. Koronmaksuvelvollisuuden katsottiin syntyneen.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens
principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets
fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till
betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.

Koko ratkaisu löytyy täältä: T 4073-15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments