Ruotsin HD: Asianajaja voitiin erottaa asianajajaliiton jäsenyydestä, kun hän oli yllyttänyt henkilöä rikoksen tekemiseen

13.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) arvioi Ruotsin asianajajaliiton kurinpitolautakunnan (Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd) päätöstä erottaa varsin merkittävissä jutuissa asianajotehtäviä hoitaneen asianajajan. HD katsoi, että asianajan pyyntö tuolloiselta päämieheltään pahoinpidellä henkilöitä, oli tehty asianajajan toimessa ja että se osoitti sellaista toimintaa, jota asianajajalta ei voitu hyväksyä, joten erottaminen asianajajaliiton jäsenyydestä oli oikea ratkaisu kurinpitoasiassa.

Erottamisen perusteena ollut tapaus sai aikanaan paljon julkisuutta Ruotsissa. Asianajajan väitettiin alunperin syyllistyneen myös kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, kun hänen väitettiin tehneen natsitervehdyksen yllyttämänsä pahoinpitelyn yhteydessä. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin, mutta asianajaja tuomittiin yllytyksestä pahoinpitelyyn.

HD:n ratkaisun ingressi kuuluu seuraavasti:

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen
ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur
Sveriges advokatsamfund.

Koko ratkaisu löytyy täältä: Ö 904-16

Advokatsamfundetin uutinen löytyy täältä: HD: Disciplinnämndens beslut om uteslutning står fast

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments