Rikosasian vastaajalle olisi tullut myöntää viisumi

5.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n ulkopuoliseen valtioon käännytetty kantelija ei ollut saanut viisumia osallistuakseen hovioikeuden pääkäsittelyyn

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ulkoasiainministeriön olisi tullut
myöntää kantelijalle alueellisesti rajattu viisumi
tuomioistuinkäsittelyyn osallistumista varten.

EU:n ulkopuoliseen valtioon käännytetty kantelija ei ollut saanut
viisumia osallistuakseen hovioikeuden pääkäsittelyyn rikosasiassa, jossa
hän oli vastaajana. Kantelija oli kieltäytynyt mahdollisuudesta
osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä Suomen
suurlähetystöstä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että videoyhteydestä kieltäytyminen ei
ollut asianmukainen peruste viisumin epäämiselle, sillä lain mukaan
rikosasian vastaajaa ei voida videoyhteyden käyttämiseen velvoittaa.
Sillä, ettei Euroopan ihmisoikeussopimus estä videoyhteyden käyttöä, ei
ollut merkitystä. Viisumia ei olisi saanut evätä myöskään sillä
perusteella, että kantelija oli aiemmin rikkonut saman rikosasian
käräjäoikeuskäsittelyä varten saamansa viisumin ehtoja jäämällä maahan
viisumin umpeuduttua.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kielteisiä viisumipäätöksiä
puoltaa unionin oikeuteen kuuluvan viisumisäännöstön tavoite ehkäistä
laitonta maahanmuuttoa. Unionin oikeus ei kuitenkaan estä toisenlaista,
kansallisen lainsäädännön mukaista tulkintaa, joka ottaa perusoikeudet
paremmin huomioon. Viisumisäännöstö antaa myös mahdollisuuden myöntää
alueellisesti rajoitettuja viisumeita, joilla voidaan poiketa Schengenin
rajasäännöstössä määritellyistä maahantuloedellytyksistä. Vastaajan
oikeus osallistua oikeudenkäyntiin oli apulaisoikeuskanslerin mukaan
siinä määrin merkittävä, että suurlähetystön olisi tullut myöntää
hänelle alueellisesti rajoitettu viisumi.

okv_1430_1_2015.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments