Poliisille moitteita kotietsinnöistä

1.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee kolmessa päätöksessään poliisin menettelyä kotietsinnöissä. Yksi kotietsinnöistä tehtiin rikosepäilyn perusteella ja muut käräjäoikeuteen tuotavaksi määrätyn vastaajan tavoittamiseksi.

Kotietsinnästä tehtävä kirjallinen päätös

Kaikki kotietsinnät oli tehty suullisella päätöksellä. Tämä on
sinänsä mahdollista kiiretilanteissa. Kantelutapauksista kuitenkin vain
rikosepäilyn nojalla tehtyä kotietsintää voitiin pitää kiireellisenä.

Joka tapauksessa kotietsintäpäätös on lain mukaan etsinnän jälkeen
tehtävä kirjallisena, jos sitä ei ole ehditty tehdä ennen etsintää.
Missään tapauksista ei ollut tehty kirjallista päätöstä jälkikäteenkään.

Poliisia muistutettiin myös siitä, että kotietsinnästä on aina laadittava pöytäkirja.

Sovellettavasta lainsäädännöstä epäselvyyttä

Kanteluja selvitettäessä kävi ilmi, että poliisissa oli epäselvyyttä
oikeuteen noudettavien henkilöiden etsinnöissä sovellettavasta laista.
AOA:n mukaan näissäkin kotietsinnöissä noudatetaan pakkokeinolakia. Tämä
oli myös Poliisihallituksen näkemys.

Lisäksi AOA otti omana aloitteena selvitettäväksi, onko näissä
tapauksissa tuomioistuimille annettavan virka-avun säädöspohja kunnossa.
Poliisin puolelta tilannetta on pidetty epätyydyttävänä.

Hyvitysesitys

Yhdessä tapauksista poliisi oli tehnyt kotietsinnän klo 6 kantelijan
luona hänen äitinsä tavoittamiseksi. Poliisi ei kuitenkaan ollut
esittänyt laissa vaadittua erityistä syytä näin varhain tehdylle
etsinnälle. Lisäksi kolmen tunnin päästä kantelijan luona oli tehty uusi
etsintä. Tämäkin etsintä oli tulokseton. Kantelua tutkittaessa kävi
ilmi, että poliisipartiolle oli poliisin johtokeskuksessa tapahtuneen
väärinkäsityksen vuoksi annettu tehtäväksi tämä etsintä, vaikka
tosiasiassa kukaan ei ollut tehnyt tästä päätöstä. Lisäksi etsinnöissä
ei ollut kaikilta osin noudatettu lainmukaisia menettelytapoja.

AOA esittää Valtiokonttorille, että valtio korvaisi kantelijalle nämä puuttumiset hänen kotirauhaansa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätökset dnrot 2773/4/15, 4281/4/15 ja 72/4/16 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Poliisille moitteita kotietsinnöistä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments