OM: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

19.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmän mietinnöstä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano pyydettiin lausuntoa 23 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä

Lausuntoja saatiin 20, joista 18 lausuntopyynnön saaneilta ja 2 muilta tahoilta.

Lausuntotiivistelmässä esitetään
yhteenveto lausuntojen keskeisestä sisällöstä ja yksityiskohtaisista
kannanotoista työryhmän ehdotuksiin.

Suhtautuminen
työryhmän mietintöön oli lausuntopalautteen perusteella melko
kaksijakoista. Osa lausunnonantajista piti ehdotuksia kannatettavina,
kun taas osa kritisoi ehdotusten sisältöä tai oikeudellisia ja
taloudellisia vaikutuksia. Lausunnoissa kommentoitiin paljon muun muassa
sekamuotoista täytäntöönpanotapaa sekä ehdotettuja menettelyjä
tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon ja tutkintamääräyksen antamiseksi.
Lisäksi lausunnonantajien keskuudessa herätti huolta tarvittavien
resurssien turvaaminen erityisesti syyttäjänlaitoksen osalta.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments