Linja-autonkuljettaja voitiin irtisanoa viiden liikennevahingon johdosta. Kyse ei syrjinnästä

13.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:10

Työsuhteen päättäminen
Syrjintä

Vastaaja irtisanoi kantajan työsopimuksen 22.1.2013 päättymään 2
viikon kuluttua 5.2.2013 ilmoittaen perusteeksi henkilöstä johtuvat
syyt, vahingot liikenteessä.

Asiassa
on kysymys siitä, onko yhtiöllä ollut työsopimuslain 7 luvun 1
§:n mukainen asiallinen ja painava syy irtisanoa A:n työsopimus.
Asiassa
on riidatonta, että A on omalla menettelyllään aiheuttanut
20.1.2012 ja 17.1.2013 välisenä aikana viisi liikennevahinkoa,
joista kaksi viimeistä liikennevahinkoa 19.11.2012 ja 17.1.2013 ovat
tapahtuneet A:n toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen aikana.
Hovioikeus katsoo kuitenkin kuten käräjäoikeus, että yhtiöllä
on ollut oikeus ottaa huomioon kaikki liikennevahingot arvioidessaan
A:n vahinkotiheyttä ja hänen työsuhteensa jatkamisen edellytyksiä.

Hovioikeus
toteaa linja-autoliikenteessä toimivilla yrityksillä olevan
korostettu velvollisuus huolehtia matkustaja- ja
liikenneturvallisuudesta. Ottaen huomioon liikennevahinkojen
uusiutuminen A:n saamasta suullisesta huomautuksesta, kirjallisesta
varoituksesta ja ajotapakoulutuksesta huolimatta sekä rikkeiden
kohdistuminen matkustajien turvallisuuteen ja työnantajan
omaisuuteen, hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että yhtiöllä
on ollut asiallinen ja painava syy irtisanoa A:n työsopimus. Lisäksi
hovioikeus katsoo asiassa näytetyksi, että A:lle annettu suullinen
huomautus ja kirjallinen varoitus eivät ole poikenneet yhtiön
käytännöstä. A:lle oli myös annettu ajotapakoulutusta ennen
työsuhteen päättymistä.

Asiassa
on kysymys siitä, oliko yhtiö kohdellut A:ta hänen etnisen
alkuperänsä vuoksi epäsuotuisammin kuin yhtiön muita
työntekijöitä. Sen sijaan asiassa ei ole kysymys siitä, oliko
yhtiö mahdollisesti menetellyt työturvallisuussäännösten tai
yhtiön sisäisen ohjeistuksen vastaisesti.

Hovioikeus
katsoo asiassa G:n kertomuksen perusteella näytetyksi, että yhtiön
työntekijöistä noin 65 prosenttia oli maahanmuuttajataustaista.
A:n esimiehenä toiminut I on hovioikeudessa lisäksi kertonut, että
A:n työsuhteen aikana hänellä oli ollut yhteensä noin kymmenen
afrikkalaistaustaista alaista.
Hovioikeus
on edellä katsonut, että yhtiöllä oli ollut asiallinen ja painava
syy A:n työsopimuksen irtisanomiseen ja että irtisanomisen ei ole
näytetty poikenneen yhtiön tavanomaisesta käytännöstä.
Hovioikeus katsoo sen vuoksi, että A:ta ei ole tältä osin
syrjitty.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments