Laitoshoidon maksussa ei voitu ilman erityistä selvittämistä huomioida asiakkaan puolison kuolinpesän metsäomaisuuden laskennallista tuottoa

5.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suomen HAO:

asiakasmaksu – pitkäaikainen laitoshoito – metsätulo – kuolinpesä – viranomaisen selvittämisvelvollisuus – päätöksen perusteleminen – menettelyvirhe

Pitkäaikaisen laitoshoidon
asiakasmaksulaskelmissa oli otettu huomioon asiakkaan kuukausittaisena
tulona muun ohessa hänen edesmenneen puolisonsa jakamattomaan
kuolinpesään kuuluvan kahden kiinteistön sisältämän metsäalueen
laskennallisen vuotuinen tuotto. Asiakkaan osuudeksi metsätulosta oli
laskettu 50 %.

Asiassa oli kyse siitä, oliko viranomainen
selvittänyt asiaa riittävästi ja esittänyt oikeudellista perustetta
sille, miksi kuolinpesän omistaman metsän laskennallista tuottoa oli
huomioitu kuolinpesän osakkaana olevan lesken henkilökohtaisena tulona
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua laskettaessa.

Hallinto-oikeus
kumosi kuntayhtymän hallituksen päätöksen ja palautti asian
kuntayhtymän hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus
perusteli päätöstään keskeisiltä osin seuraavasti:

Kuolinpesän
osakkaat eivät ennen perinnönjaon toimittamista omista kuolinpesän
omaisuutta eivätkä he ole pelkästään kuolinpesän osakkaan aseman
perusteella oikeutettuja saamaan kyseisestä omaisuudesta syntyvää
tuottoa ennen perinnönjakoa. Kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisena
tulona ei näin ollen voida lähtökohtaisesti huomioida kuolinpesän
omistaman omaisuuden tuottoa ilman erillistä oikeudellista perustetta.

Perintökaaren
3 luvun 1 a §:n 1 ja 3 momentin ja 12 luvun 3 § 1 momentin säännökset
huomioiden on mahdollista, että leski on oikeutettu kuolinpesälle
kuuluvan omaisuuden tuottoon tietyissä olosuhteissa, minkä johdosta
kuolinpesään kuuluvan metsän laskennallisen tuoton huomioon ottaminen
lesken henkilökohtaisena tuloeränä asiakasmaksulaskelmissa voi olla
mahdollista. Toisaalta voi olla mahdollista, että kuolinpesän tuoton
jakaantumisesta on sovittu perintökaaren 24 luvussa säädetyllä tavalla
siten, että leskellä ei ole siihen oikeutta. Tällaisessa tilanteessa
lesken hyväksi ei voida myöskään lukea metsän laskennallista tuottoa.
Kuolinpesän oikeudellisen tilan ja asiakasmaksun määräämisen
edellytysten selvittäminen kuuluu viranomaisen velvollisuuksiin.

Koska
viranomainen ei ollut selvittänyt asiaa riittävästi eikä perustellut
päätöstään hallintolain edellyttämällä tavalla, asiassa oli tapahtunut
menettelyvirheet joiden vuoksi päätöksen lainmukaisuuden arvioiminen ei
ollut mahdollista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments