Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutusta verotettiin luovutusvoittona

29.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:219

Tuloverotus – Omien osakkaiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö

A oli osakkaana lääkärien
omistamassa X Oy:ssä, jossa kullekin osakkaalle laskettiin tulospiste,
jonka tuottoina olivat muun muassa osakkaan aikaansaama liikevaihto ja
muut tuotot ja kuluina muun muassa osakkaan yhtiöltä saama palkka ja
osakkeille maksetut osingot sekä osuus X Oy:n yhteisistä kuluista.
Tulospisteelle laskettiin kuukausittain ja vahvistettiin vuosittain
toimintatulos, joka muodostui osakkaan pääomansijoituksesta yhtiöön ja
nostamattomista voittovaroista. X Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkuus
edellytti työskentelyä yhtiössä. Työskentelyn päättyessä osakas oli
velvollinen luopumaan osakkuudestaan. A:n lopettaessa työskentelynsä X
Oy:ssä ja X Oy:n hankkiessa A:n osakkeet A:n saamana luovutushintana oli
A:n tulospisteelle kertyneiden jakamattomien voittovarojen määrä.

Asiassa
oli kysymys A:n saaman luovutushinnan verotuksesta. Kun otettiin
huomioon, että A luovutti kaikki osakkeensa samanaikaisesti X Oy:lle
yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti eikä A:lle suunnatulla annilla
tai muutoinkaan luovutettu uudestaan X Oy:n osakkeita, A:n osakkeiden
luovutuksesta saamaa voittoa oli verotettava luovutusvoittoja koskevien
säännösten mukaan. Hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan luovutushintaa
oli A:n yhtiöön tekemän pääomansijoituksen ylittävältä osin verotettava
peiteltynä osinkona, kumottiin A:n valituksesta. Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön hallinto-oikeuden päätöksestä tekemä valitus,
jonka mukaan luovutushintaa oli verotettava työpanososinkoa koskevan
säännöksen mukaan ansiotulona, hylättiin. Verohallinnon A:lle antama
ennakkoratkaisu saatettiin voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments