Kuljetusliikkeen huomattavat polttoainehankinnat ennen konkurssia olivat tavanomaisia – ei takaisinsaantia

5.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:82

Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään
Ennakkopäätösvalitus

Kuljetusliiketoimintaa harjoittanut
yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 §:ssä
tarkoitettuna aikana maksanut polttoaineostoihin perustuvia
luottokorttilaskuja polttoaineen toimittajalle osapuolten välillä
noudatetun käytännön mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevin perustein katsottiin, että nämä määrältään huomattavat maksut
olivat olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisia eivätkä siten
peräytettävissä konkurssipesään.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments