KKO arvioi pitkäaikaisen sairauden muodostamaa estettä saapua pääkäsittelyyn

8.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:84

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Poissaolo oikeudesta vastaajana
Laillinen este

Törkeästä kavalluksesta ja
väärennyksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu A valitti
hovioikeuteen ja vaati muun muassa, että syyte hylätään. A pyysi
pääkäsittelyn toimittamista ja ilmoitti haluavansa tulla kuulluksi
asiassa. Hovioikeus päätti toimittaa pääkäsittelyn, johon A kutsuttiin
henkilökohtaisesti. Pääkäsittely peruutettiin hovioikeudessa kaksi
kertaa A:n ilmoitettua hovioikeudelle terveydentilastaan johtuvasta
laillisesta esteestä. Kolmannella kerralla hovioikeus päätti, ettei A:n
ilmoittamaa, samasta syystä johtuvaa estettä ollut ainakaan enää
pidettävä laillisena esteenä ja että pääkäsittely voitiin toimittaa
ilman A:n henkilökohtaista läsnäoloa. Hovioikeuden mukaan A:n oli
katsottava luopuneen oikeudestaan tulla henkilökohtaisesti kuulluksi
hovioikeuden pääkäsittelyssä. Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn, jossa
A:ta edusti hänelle määrätty puolustaja. Hovioikeus otti asianosaisten
suostumuksin huomioon A:n käräjäoikeuden tuomioon kirjatun kertomuksen.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:lla oli
ollut laillinen este ja että hän ei ollut luopunut oikeudestaan tulla
henkilökohtaisesti kuulluksi asiassa. Asia palautettiin hovioikeuteen
uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments