KKO: Anonyymille todistelulle ei ollut riittäviä perusteita

14.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:88

Todistelu – Anonyymi todistelu

Käräjäoikeus oli neljällä eri
ratkaisulla syyttäjien hakemuksesta päättänyt, että neljää todistajaa
voidaan kuulla hovioikeudessa vireillä olevassa rikosasiassa anonyymisti
eli siten, etteivät heidän henkilöllisyytensä eivätkä yhteystietonsa
paljastu. Julkisen asiamiehen haettua käräjäoikeuden päätöksiin muutosta
hovioikeus oli hyväksynyt käräjäoikeuden ratkaisujen lopputuloksen. Kun
asiassa ei ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, että menettely
olisi ollut välttämätön todistajan tai häneen oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön
suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta,
Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja hylkäsi syyttäjien
hakemuksen.

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments