KHO:n ratkaisut menetetyn määräajan palauttamisesta avustajasta johtuvasta syystä

22.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Päämies sai uuden märääajan kun hänen avustajansa ei ollut toiminut ajoissa. Kaksi ratkaisua

KHO:2016:206

Menetetyn määräajan palauttaminen
– Turvapaikka – Oleskelulupa – Asianajaja – Asiamies – Asiamiehen
menettely – Valituksen myöhästyminen

Afganistanilainen
turvapaikanhakija haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen
valittaa Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä
hallinto-oikeuteen. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa
esittämänsä asiamiehen laiminlyönti sellainen erityisen painava syy,
jota tarkoitettiin hallintolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdassa.

Hakija
oli muutaman päivän kuluessa saatuaan tiedon Maahanmuuttoviraston
päätöksestä pyytänyt vastaanottokeskuksen apua valituksen laatimiseksi.
Vastaanottokeskuksesta oli viipymättä otettu yhteys asianajajaan, joka
oli ottanut tehtävän vastaan, mutta valitusajan kuluttua umpeen
kuitenkin oli ilmoittanut, ettei hän voinut enää auttaa asiakasta.

Hakijalla
ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta arvioida eikä varmistaa,
että asianajajaluettelossa oleva asiamies toimii asianmukaisesti ja
tekee valituksen oikeassa ajassa. Valituksen tekemisen laiminlyönti ei
ole johtunut osaksikaan hakijan menettelystä. Kun lisäksi otettiin
huomioon asian merkitys turvapaikanhakijan aseman kannalta ja hänen
riippuvuutensa avustajasta, oli katsottava, ettei hakija ollut voinut
erittäin painavan syyn vuoksi hakea muutosta Maahanmuuttoviraston
päätökseen määräajassa. Tämän vuoksi hänelle oli palautettava menetetty
määräaika.

KHO:2016:205

Menetetyn määräajan palauttaminen
– Turvapaikka – Oleskelulupa – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja –
Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen

Afganistanilainen
turvapaikanhakija haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen
valittaa Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä
hallinto-oikeuteen. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa
esittämänsä asiamiehen laiminlyönti sellainen erityisen painava syy,
jota tarkoitettiin hallintolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdassa.

Kansainvälistä
suojelua hakenut A oli valtuuttanut luvan saaneen
oikeudenkäyntiavustajan tekemään puolestaan valituksen. Avustaja oli
ottanut toimeksiannon vastaan, mutta oli toimittanut valituksen
hallinto-oikeuteen myöhässä. Hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen
myöhästyneenä tutkimatta. Hakijan kertomuksen mukaan hän oli yrittänyt
tiedustella valitusaikana useita kertoja avustajalta valituksen
tilannetta ja kehottanut tätä useasti lähettämään valituksen ajallaan.
Avustaja oli vastannut tiedusteluihin lupaamalla lähettää valituksen ja
myöhemmin uskotellut hakijalle, että hän olisi sen jo lähettänyt.

Hakijalla
ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta arvioida eikä varmistaa,
että hänen oikeudellinen avustajansa toimii asianmukaisesti ja tekee
valituksen oikeassa ajassa. Valituksen viivästyminen ei ole johtunut
osaksikaan hakijan menettelystä. Kun lisäksi otettiin huomioon asian
merkitys turvapaikanhakijan aseman kannalta ja hänen riippuvuutensa
avustajasta, oli katsottava, ettei hakija ollut voinut erittäin painavan
syyn vuoksi hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen määräajassa.
Tämän vuoksi hänelle oli palautettava menetetty määräaika.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments