Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

8.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 148 artiklan d alakohta – Palvelujen suoritus – Käsite – Vapautus arvonlisäverosta – Palvelujen suoritukset, jotka suoraan palvelevat avomeriliikenteeseen käytettävien merialusten tai niiden lastin välittömiä tarpeita – Alihankkijoiden välittäjien lukuun suorittamat lastin nostopalvelut

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin on seuraava:

Yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY 148 artiklan d alakohtaa on tulkittava siten, että käsite
”palvelujen suoritukset, jotka suoraan palvelevat a alakohdassa
tarkoitettujen merialusten tai niiden lastin välittömiä tarpeita” kattaa
lastin nostamista alukseen ja pois aluksesta koskevat palvelut.

Samaa
148 artiklan d alakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädetyn
vapautuksen piiriin kuuluvat lastin nostamista alukseen ja pois
aluksesta koskevat palvelut silloin, kun kyseiset palvelut suorittaa
alihankkija, joka toimii sellaisen talouden toimijan lukuun, joka ei
itse ole sidoksissa laivanvarustajaan vaan huolitsijaan,
rahdinkuljettajaan tai kyseessä olevan lastin haltijaan.

Linkki asiaan C-33/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments