Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus alaikäistä lasta koskevasta huolto-oikeudesta, tapaamisoikeudesta sekä elatusvelvoitteiden vahvistamisesta

1.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa on kyse siitä, minkä maan tuomioistuimella on toimivalta ratkaista päätöksen muuttamista koskeva vaatimus silloin, kun lapsi ei enää asu maassa, jossa päätös on annettu

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Vilnan
kaupungin alioikeus, Liettua) pyrkii saamaan unionin tuomioistuimelta
selvennystä asetuksen (EY) N:o 2201/2003(2)
ja asetuksen (EY) N:o 4/2009 käytännön soveltamiseen saadakseen selville, millä tuomioistuimella on
toimivalta ratkaista nämä kysymykset.

Liettuan tuomioistuimet olivat
nimittäin pääasiassa antaneet lainvoimaiseksi tulleen päätöksen
alaikäistä lasta koskevasta huolto-oikeudesta, tapaamisoikeudesta sekä
elatusvelvoitteista. Lapsen isä esitti myöhemmin Liettuan
tuomioistuimissa uuden vaatimuksen päätöksen muuttamiseksi. Koska
kyseinen lapsi asuu kuitenkin vakituisesti Alankomaissa äitinsä luona,
herää kysymys, voiko Liettuan tuomioistuinten toimivalta ratkaista
vaatimus olla edelleen perusteltavissa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY)
N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2201/2003 8 artiklaa sekä toimivallasta, sovellettavasta laista,
päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä
elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 4/2009 3 artiklan d alakohtaa on tulkittava siten,
että kun jäsenvaltion tuomioistuin on antanut lainvoimaiseksi tulleen
päätöksen alaikäistä lasta koskevasta huolto-oikeudesta,
tapaamisoikeudesta sekä elatusvelvoitteista, tällä tuomioistuimella ei
ole enää toimivaltaa ratkaista päätöksen muuttamista koskevaa
vaatimusta, jos lapsi ei asu kyseisessä jäsenvaltiossa.

Näiden
säännösten sekä lapsen edun turvaamiseen tähtäävän periaatteen
mukaisesti toimivalta ratkaista tällainen vaatimus on sen jäsenvaltion
tuomioistuimella, jossa lapsi asuu.

Linkki ratkaisuehdotukseen C-499/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments