Hallitus haluaa myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

17.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Torstaina eduskunnalle
annetun esityksen mukaan näissä rikoksissa on kyse vakavista ja usein
suunnitelmallisista teoista, joissa rikosoikeudellisen vastuun
kohdistuminen pelkästään luonnollisiin henkilöihin ei aina ole
oikeudenmukaista.

Esityksen taustalla on OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän suositus korruption torjunnan tehostamiseksi.

Esityksen
mukaan muutoksella halutaan parantaa myös niiden tahojen kuten
verottajan ja velkojien asemaa, joiden oikeuksien toteutuminen on
yhteydessä kirjanpidon asianmukaisuuteen. Muutoksella voidaan myös
osaltaan torjua epäasiallista kilpailua, ja sillä on näin ollen
positiivisia yritysvaikutuksia.

Nykyisin törkeästä
kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö, kuten
kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta toimeksiannon perusteella vastaava
tai yrityksessä määräysvaltaa käyttävä henkilö. Mikäli yritys tai
yhteisö joutuisi rikosvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä
kirjanpitorikoksesta, rangaistuksena olisi yhteisösakko. Tällä hetkellä
se on suuruudeltaan 850 – 850 000 euroa.

Myös yritykset halutaan vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments