Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä: neuvosto valmis aloittamaan Eurodac-neuvottelut

14.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi valtuutuksen neuvotella Euroopan parlamentin kanssa Eurodac-asetuksen uudelleenlaadinnasta

Uudistuksen tarkoituksena on mukauttaa ja vahvistaa
Eurodac-järjestelmää sekä laajentaa sen soveltamisalaa niin, että
helpotetaan palautuksia ja autetaan torjumaan laitonta muuttoliikettä.

Uusi
ehdotus nykyisessä muodossaan laajentaa soveltamisalaa niin, että
jäsenmaiden olisi mahdollista tallentaa ja etsiä biometrisiä tietoja
kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä,
jotka eivät hae kansainvälistä suojelua ja jotka oleskelevat laittomasti
EU:ssa, jotta heidät voitaisiin tunnistaa palauttamista ja
takaisinottoa varten. Soveltamisalan laajentamisen ja sen, että
lainvalvontaviranomaisten on helpompi päästä Eurodaciin, pitäisi auttaa
jäsenmaita ylläpitämään turvallisuutta EU:ssa.

Sen lisäksi, että
jäsenmaat voivat kerätä uuden biometrisen tiedon eli kasvokuvan, ne
voivat myös tallentaa Eurodaciin aakkosnumeerisia lisätietoja kuten
henkilöiden nimiä, syntymäaikoja, kansalaisuuksia, henkilötietoja tai
matkustusasiakirjoja.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments