Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio tiukentaa sääntöjä terrorismin rahoituksen torjumiseksi

21.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on 21.12 hyväksynyt toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia torjua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta

Komission ehdotukset täydentävät ja vahvistavat EU:n lainsäädäntöä, joka
koskee rahanpesua, laittomia rahavirtoja sekä varojen jäädyttämistä ja
menetetyksi tuomitsemista. Tämänpäiväiset ehdotukset esitetään yhdessä
kolmannen turvallisuusunionia koskevan etenemisraportin kanssa. Niillä
varmistetaan, että unioni torjuu terrorismin rahoitusta vahvasti ja
koordinoidusti.

Komissio ehdotti 21.12  uutta direktiiviä, jolla kriminalisoidaan rahanpesu
ja tarjotaan toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset
rikosoikeudelliset säännökset rikollisten ja terroristien asettamiseksi
syytteeseen ja tuomitsemiseksi vankeuteen.

Ehdotetuilla toimenpiteillä

 • vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat
  rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä ja joilla
  suljetaan porsaanreiät, etteivät rikolliset voi hyödyntää kansallisten
  sääntöjen välisiä eroja;
 • poistetaan rajat ylittävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön esteet vahvistamalla yhteiset, rahanpesuun liittyvien rikosten tutkintaa koskevat säännökset;
 • yhdenmukaistetaan EU:n säännöt Euroopan neuvoston Varsovan
  yleissopimukseen ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suosituksiin
  perustuvien tämän alan kansainvälisten velvoitteiden kanssa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments