Euroopan komissio: Komission ehdotus EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta perustuu oikeudenmukaisuuteen

14.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio esitti 13.12 ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta

Ehdotus on osa komission vuoden 2016 työohjelmaa
ja komission pyrkimyksiä helpottaa työvoiman liikkuvuutta, varmistaa
oikeudenmukainen kohtelu liikkuville työntekijöille ja veronmaksajille
ja tarjota paremmat välineet jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä
varten. Ehdotuksella nykyaikaistetaan nykyisiä sääntöjä ja varmistetaan,
että ne ovat oikeudenmukaisia, selkeitä ja helpompi panna täytäntöön.

Ihmisten vapaa liikkuvuus ei olisi mahdollista ilman
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä.
Nämä säännöt takaavat sen, etteivät ihmiset menetä sosiaaliturvaansa
muuttaessaan toiseen EU-jäsenvaltioon. Säännöt ovat olleet voimassa
vuodesta 1959, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne
soveltuisivat tarkoitukseensa ja vastaisivat sosiaalista ja
taloudellista todellisuutta EU:ssa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments