EIT: Suomi loukkasi sananvapautta, kun lapsen seksuaalisesta hyväksikäyttöepäilystä sosiaalityöntekijälle kertonut äiti tuomittiin kunnianloukkauksesta

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi eilisessä tuomiossaan, että suomalaiset tuomioistuimet eivät riittävästi olleet painottaneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä kertoneen äidin sananvapautta, kun äiti tuomittiin kunnianloukkauksesta, koska hän oli jo kertaalleen päätetyn esitutkinnan jälkeen kertonut sosiaalityöntekijälle edelleen epäilevänsä lapsensa joutuvansa seksuaalisen hyväksikäytön vaaraan isänsä luona.

EIT:n tuomiosta on luettavissa, että ratkaisussa kiinnitettiin erityistä huomiota sananvapauteen puuttumisen suhteellisuuteen seuraamukseen nähden. Äiti oli tuomittu yhdessä puhelinkeskustelussa lausutun perusteella, vaikkakin sakkorangaistukseen. EIT painotti myös sitä, että lausuma oli annettu virkamiehelle, jota sitoi salassapitovelvollisuus, mitä seikkaa hovioikeus ei kansallisessa prosessissa puolestaan ollut pitänyt tuomitsemisen kannalta merkityksellisenä.

EIT:n lehdistötiedotteesta:

In [a] Chamber judgment in the case of M.P. v. Finland (application no. 36487/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.

The case concerned Ms M.P.’s conviction for defamation for expressing concerns to a social worker that her daughter might have been sexually abused by her (the child’s) father. This was the second time Ms M.P. had raised such concerns and came after a police investigation into the allegations had concluded that there was no evidence of any crime.

The Court found in particular that the Finnish authorities had not struck a fair balance between the need to protect Ms M.P.’s daughter against the risk of potentially serious harm and the need to protect the father against being wrongly suspected of child abuse. Indeed, it had been disproportionate to pursue criminal charges against Ms M.P. and convict her of defamation in the context of her case, namely a confidential telephone conversation between her and a social worker.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: here

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments