AVKS:n kannanotto syyttäjän päätösten perustelemiseen ja syyttäjän velvollisuuksista pakkokeinoihin liittyen

2.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjällä on velvollisuus seurata tarkoin pakkokeinojen käyttöä esitutkinnan aikana. Jos aihetta ilmenee, syyttäjän on tutkinnanjohtajan kanssa neuvoteltuaan käytettävä pakkokeinolain syyttäjälle antamia toimivaltuuksia

Periaatteellinen kannanotto, esitutkintayhteistyö, päätösten perusteleminen, pakkokeinot esitutkinnan aikana

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt perustelematta kannanottonsa
epäillyn esittämään lisätutkintapyyntöön ja esteellisyysväitteeseen.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon
periaatteellisena kannanottonaan sen, että kaikki syyttäjän päätökset
tulee perustella siten kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
1 luvun 6a §:n 2 momentissa säädetään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä
saattoi edelleen kihlakunnansyyttäjän tietoon periaatteellisen
kannanottonsa siitä, että pakkokeinolain (806/2011) ja
valtakunnansyyttäjän antaman pakkokeino-ohjeen (VKS:2016:3) voimaantulon
jälkeen syyttäjällä on velvollisuus seurata tarkoin pakkokeinojen
käyttöä esitutkinnan aikana. Jos aihetta ilmenee, syyttäjän on
tutkinnanjohtajan kanssa neuvoteltuaan käytettävä pakkokeinolain
syyttäjälle antamia toimivaltuuksia ja hoidettava itse pakkokeinoasia
myös esitutkinnan aikana. Tämä edellyttää erityisesti laajoissa ja
vaativissa rikosasioissa syyttäjän aktiivista osallistumista
esitutkintaan.

Periaatteellinen kannanotto, esitutkintayhteistyö, päätösten perusteleminen, pakkokeinot esitutkinnan aikana dnro 111/41/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments