Asianajajien neuvotteluja valvottu laittomasti Kuopion vankilassa

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vankila sai huomautuksen lainvastaisesta menettelystä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja antoi Kuopion vankilalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Vankien ja heidän asianajajiensa tapaamiset järjestettiin säännönmukaisesti siten, että
tapaamistilassa oli tallentava videovalvonta.

Vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan asiamiehen tapaamista voidaan valvoa vain, jos se välttämätöntä tai jos asiamies tai vanki sitä nimenomaisesti pyytää.

Pääsääntöisesti valvonta ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi perusteltu epäily kiellettyjen esineiden tai aineiden luovuttamisesta voi olla valvonnan peruste. Valvonnan tarvetta on kunkin tapaamisen osalta harkittava erikseen.

Kuopion tapauksessa kuva oli lisäksi tallentunut. Asiamiestapaamisesta välittyvän kuvan tallentaminen ei ole lainmukaista silloinkaan, kun valvonnan edellytykset ovat olemassa.

Valvontakamera voidaan myös peittää

Tapaaminen voidaan valvonnan edellytysten puuttuessakin järjestää tilassa, jossa on kamera, jos asiamies ja vanki voivat varmistautua, ettei kamera ole päällä. Tämän tulee olla selvästi havaittavissa ja siitä tulee myös ilmoittaa. Kamera voidaan esimerkiksi peittää. Tarkoituksena on suojata asianajosalaisuutta.

Asiamiehen tapaamista koskevan sääntelyn peruste on asianajosalaisuus. Kyse on ammattiryhmästä, jonka työn luonne on korostetun luottamuksellinen. Siihen kuuluu perustuslaissa suojatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen, yksityiselämän suoja ja viestinnän luottamuksellisuus.

Luottamuksellisuutta suojaavat myös asianajajien todistamiskielto sekä Suomen Asianajajaliiton ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonta.

Keskustelujen kuuntelusta ei ollut näyttöä

Seitsemässä asiaa koskevassa kantelussa esitettiin väitteitä myös keskustelujen kuuntelusta. AOA:lla ei kuitenkaan ollut perusteita epäillä vankilan johtajan ilmoitusta, ettei vankilassa ole laitteistoa, jolla kyseessä olevaa tapaamistilaa voitaisiin kuunnella.

AOA Jussi Pajuojan päätös EOAK/3383/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http://www.oikeusasiamies.fi/

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments