Asiamiehelle ilmoitettava kun päätös on annettu tiedoksi päämiehelle. Valituksen määräaika maahanmuuttoviraston päätökseen palautettiin

11.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen

Asiakirjaselvityksen perusteella
Maahanmuuttovirasto oli pitänyt lakimies A:ta B:n valtuuttamana
asiamiehenä B:n käännyttämistä koskevassa asiassa. Näin ollen
Maahanmuuttoviraston olisi tullut hallintolain 56 §:n 3 momentin mukaan
ilmoittaa A:lle B:lle toimitetusta tiedoksiannosta.

Mainitulla
virheellä ei ollut vaikutusta valitusajan alkamiseen, sillä
Maahanmuuttoviraston päätös oli voitu antaa tiedoksi hallintolain 56 §:n
mukaan B:lle henkilökohtaisesti.

Koska B ei ollut kaikki asiaan
vaikuttavat seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen voinut
Maahanmuuttoviraston menettelyn vuoksi hakea muutosta
Maahanmuuttoviraston päätökseen määräajassa, hänelle palautettiin
menetetty määräaika.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments