AIPA-hanke etenee

13.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto alkanut

Syyttäjälaitoksen
ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan
tietojärjestelmäkokonaisuus eli ns. AIPA-hanke etenee. Uuden
järjestelmän käyttöönotto on alkanut syyttäjänvirastoista joulukuussa,
kun sakkomenettelyä koskevaan lakiin perustuvat AIPAn toiminnallisuudet
otettiin käyttöön.

Pilottina toimii Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto. Helmikuun alusta
alkaen kaikki syyttäjänvirastot hoitavat uuteen sakkomenettelyyn tulevat
asiat AIPA-järjestelmässä.

Tuomioistuimissa uusi
asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan ensi syksynä, kun
pakkokeinoasioiden käsittely alkaa AIPAssa. Sen jälkeen järjestelmään
siirretään vaiheittain siviiliasioiden käsittely ja viimeisenä
rikosasioiden käsittely.

Tietojärjestelmien rakentamisen lisäksi
AIPA-hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten
toimintaa ja siirtymistä sähköisiin työtapoihin. Uusia työtapoja
tukevassa tietojärjestelmässä asian käsittely hoidetaan sähköisesti
vireille tulosta ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka. Työtavan muutos
on jo käynnissä, sillä tuomioistuimet ja syyttäjänvirastot ovat
aloittaneet siirtymisen paperittomaan työskentelyyn nykyisin käytössä
olevilla välineillä.

Tavoitteena on, että
AIPA-järjestelmäkokonaisuus on käytössä viimeistään vuoden 2019 aikana.
Kun hanke on valmis, kaikki lainkäyttöön liittyvät toiminnot hoidetaan
syyttäjänvirastoissa ja yleisissä tuomioistuimissa sähköisesti.

Syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto alkanut

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments