Ruotsin HD: EU:n toisen jäsenvaltion kansalainen voitiin vangita tuomiolla, vaikka tuomion pituus oli vain 3 kk

30.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan ratkaisussa arvioinut Liettuassa asuneen Liettuan kansalaisen vangitsemista tuomiolla pakenemisvaaran vuoksi, kun tuomio oli vain kolme kuukautta vankeutta. HD katsoi, että kyse ei ollut välillisestäkään syrjinnästä kansalaisuuden perusteella. Eurooppalaista pidätysmääräystä ei olisi voitu käyttää eikä Liettua olisi välttämättä ollut velvollinen panemaan tuomiota täytäntöön.

HD:n lehdistötiedotteesta:

En person som är medborgare och har sitt hemvist i Litauen greps på
Arlanda flygplats misstänkt för narkotikasmuggling. Han häktades på
grund av att det ansågs föreligga flyktfara, dvs. en risk för att han
skulle avvika eller på annat sätt undandra sig lagföring eller straff.
Han dömdes till fängelse i tre månader och skulle på grund av flyktfara
stanna kvar i häkte.

Mannen har överklagat häktningsbeslutet. Han har gjort gällande att
det strider mot den unionsrättsliga principen att alla unionsmedborgare
som befinner sig i samma situation ska behandlas lika.

Syftet med häktning på grund av flyktfara efter dom är främst att
förhindra att den dömde undgår det fängelsestraff som han eller hon har
dömts till. I situationer där fängelsestraffet är tre månader kan det
verkställas utan den dömdes medverkan endast om han eller hon befinner
sig i Sverige. Den som har hemvist i ett annat unionsland och beger sig
dit kan alltså inte med tvång förmås att verkställa det utdömda
straffet. När den dömdes hemvist medför en sådan skillnad i
möjligheterna till verkställighet, kan den som har hemvist i ett annat
unionsland inte anses befinna sig i samma situation som den som har
hemvist i Sverige. Högsta domstolen, som ansåg att det förelåg
flyktfara, har därför avslagit överklagandet.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Högsta domstolen avgör ett mål om häktning av en unionsmedborgare

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments