Perustuslain muutosehdotus lausuntokierrokselle

8.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kyseessä on osa tiedustelulainsäädännön valmistelua.

Oikeusministeriö
on lähettänyt lausuntokierrokselle perustuslain luottamuksellisen
viestin suojaa koskevan säännöksen muutosehdotuksen.

Työryhmä esitti lokakuun alussa, että perustuslakia tarkistettaisiin
siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää tarpeellisiksi
katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden
suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin
salaisuuden suojaan.

Ehdotuksessa perustuslakiin lisättäisiin uusia
perusteita rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta. Tällaisia
olisivat kansallisen turvallisuuden suojaaminen ja siihen kohdistuviin
uhkiin varautuminen sekä tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta,
joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.

Oikeusministeriö
toivoo erityisesti kansalaisjärjestöiltä kannanottoja ehdotettuun
muutokseen. Lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
Lausuntokierros päättyy 13.1.2017.

Lausuntokierroksen jälkeen perustuslain muutosehdotus siirtyy parlamentaarisen ryhmän käsittelyyn.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments