KHO:n täysistuntoratkaisu hallintolainkäyttölain muutoksen siirtymässäännöksestä

5.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:163

Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Hallintolainkäyttölain muutos – Voimaantulo – Siirtymäsäännös – Kantelun ja purun rajoittaminen

Hallintolainkäyttölain
muuttamisesta annetun lain 891/2015 siirtymäsäännöksen, jonka mukaan
muutoksenhaussa ennen lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ei
katsottu koskevan kantelun ja purun rajoittamista koskevaa
hallintolainkäyttölain 64 a §:ää. Hallintolainkäyttölain 64 a §:n
säännöstä oli siten sovellettava niihin päätöksen poistamista tai
purkamista koskeviin asioihin, joissa päätöksen poistamista tai
purkamista koskeva hakemus oli tullut vireille sanotun lainkohdan
voimaantulon 1.1.2016 jälkeen.

Äänestys 17+1-2 (täysistunto)

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1478181280613.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments