KHO:lta ennakkopäätös ns. mummoasiassa. Oleskelulupaa ei tarvinnut myöntää.

9.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:171

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Suomen kansalaisen muu omainen – Iäkäs vanhempi – Kiinteä perhe-elämä – Täysi riippuvuus

Venäjän kansalainen A oli
hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Perheenkokoaja oli hänen
aikuinen tyttärensä, joka oli Suomen ja Venäjän kansalainen.

Asiassa
oli ratkaistavana, oliko oleskelulupahakemuksen hylkääminen
ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta.
Mainitun säännöksen mukaan oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan
Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos
oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten
on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää
perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta
Suomen kansalaisesta.

A oli asunut tyttärensä ja tämän
perheen kanssa samassa taloudessa Venäjällä vuoteen 2001, jolloin tytär
perheineen oli muuttanut Suomeen. Tämän jälkeen asianomaiset olivat
puolin ja toisin viettäneet aikaa toistensa luona vuosittain noin
kahdeksan kuukautta. Kiinteän perhe-elämän ei kuitenkaan katsottu
jatkuneen aikana, jolloin asianomaisilla on ollut omat kotinsa eri
maissa. Aikaisemmin vietetyn kiinteän perhe-elämän katsottiin päättyneen
vuonna 2001.

A oli oleskelulupahakemuksensa tueksi
vedonnut myös terveydentilansa heikentymiseen. Vaikka hän tarvitsi apua
päivittäisessä elämässään ja vaikka hän ei voisi asua yksin, hän ei
ollut terveydentilansa johdosta riippuvainen nimenomaan Suomessa
asuvasta tyttärestään, vaan hänelle voitiin hankkia hoitoa ja apua
muilta tahoilta hänen kotimaassaan. Vaikka asianomaisten olosuhteet
olivat muuttuneet niin, että matkustaminen puolin ja toisin oli
vaikeutunut, muutosta ei voitu pitää sellaisena, että A:n ei sen vuoksi
voitaisi enää kohtuudella edellyttää jatkavan elämistä kotimaassaan.
A:ta ei voitu pitää täysin riippuvaisena Suomessa asuvasta tyttärestään.

Oleskeluluvan epääminen A:lta ei siten ollut kohtuutonta ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1478259862684.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments