Irtisanomisen sijasta työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työntekopaikkakuntaa. Vedottava irtisanomisperusteisiin.

11.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:80

Työsopimus – Työsopimuksen ehtojen muuttaminen – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Työsopimuksen purkaminen

Yhtiö oli
yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen
toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä
työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön toimipaikkaan.
Työntekijä, jonka työsopimukseen oli kirjattu työn suorittamispaikaksi
yhtiön vanha toimipaikka, ei ollut saapunut uuteen toimipaikkaan
ilmoitetun muuttoajankohdan jälkeen. Yhtiö oli katsonut työntekijän
olevan perusteetta poissa työstä ja purkanut työsopimuksen.

Korkein
oikeus katsoi, että työnantaja voi irtisanomisen vaihtoehtona
yksipuolisesti muuttaa työsopimuksen olennaista ehtoa ilmoittamalla
riittävän selvästi tiedot irtisanomisperusteesta, muutettavasta ehdosta
ja sen voimaantuloajankohdasta sekä seurauksista siinä tapauksessa,
ettei työntekijä hyväksy muutettua ehtoa.

Yhtiöllä oli sinänsä
ollut oikeus irtisanoa työsopimus sen toiminnoissa tapahtuneiden
muutosten johdosta tai tällä perusteella muuttaa työsopimuksen
työntekopaikkaa koskevaa ehtoa irtisanomisaikaa noudattaen. Kun yhtiö
oli laiminlyönyt vedota irtisanomisperusteeseen asianmukaisella tavalla
ja purkanut työsopimuksen ennen työntekijän irtisanomisajan päättymistä,
työntekijällä oli oikeus saada korvausta työsopimuksen perusteettomasta
päättämisestä sekä palkkaa irtisanomisajalta. Ks. KKO:1991:105
KKO:1991:187 KKO:1996:89 KKO:1997:83 KKO:2005:29 KKO:2009:17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments