Alentuneesti syyntakeinen ei ollut tehokkaasti luopunut avustajan käytöstä esitutkinnassa – hyödyntämiskielto

2.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:76

Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto
Oikeus avustajaan – Rikosasian vastaaja – Esitutkinta
Itsekriminointisuoja

A oli pidätettynä, kun häntä
kuulusteltiin epäiltynä tuhotyöstä ja murhan yrityksestä. A:lla, joka
oli aikaisemmin tuomittu alentuneesti syyntakeisena tehdyistä
rikoksista, ei ollut kuulusteluissa avustajaa. A:lle oli kuulustelujen
aluksi kerrottu, mistä häntä epäillään ja kuinka vakavasta rikoksesta on
kysymys. Hänelle oli kerrottu myös mahdollisuudesta avustajan käyttöön
sekä oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikosepäilyn selvittämiseen. A
oli, kerrottuaan ymmärtäneensä ohjeet ja saaneensa riittävästi harkita
avustajan käyttämistä, ilmoittanut, ettei hän tarvitse kuulusteluun
avustajaa.

A tuomittiin hovioikeudessa alentuneesti syyntakeisena
tehdyistä tuhotyöstä ja murhan yrityksestä. Syyksilukeminen perustui
osaksi A:n esitutkinnassa antamiin lausumiin, joihin syyttäjä oli
hovioikeudessa vedonnut.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei A ollut luopunut oikeudestaan
avustajaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä edellytetyllä
tavoin oikeuksistaan tietoisena ja ettei A:n esitutkinnassa antamia
lausumia saanut käyttää näyttönä A:ta vastaan. Ks. KKO 2012:45 ja KKO
2013:25

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477999781342.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments