Verkkopankkitunnuksen huolimaton säilyttäminen johti vastuuseen puolison nostamasta luotosta

28.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:73

Sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Oikeudeton käyttö
Kuluttajansuoja
Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko

B oli säilyttänyt verkkopankin
käyttäjätunnusta ja avainlukulistaa samassa paikassa kotonaan siten,
että myös hänen puolisonsa C oli tiennyt niiden säilytyspaikan ja voinut
saada ne haltuunsa. C oli luottoa hakiessaan käyttänyt B:n
verkkopankkitunnuksia ja ottanut B:n nimissä kuluttajaluoton ilman tämän
lupaa. Tämän johdosta C oli tuomittu rangaistukseen petoksesta.

Korkein
oikeus katsoi, että B oli säilyttänyt vahvaan sähköiseen tunnistamiseen
käytettyjä tunnistusvälineitä huolimattomasti ja ettei hänen
huolimattomuutensa ollut lievää. B oli vastuussa tunnistusvälineiden
oikeudettomasta käytöstä ja velvollinen suorittamaan maksamatta jääneen
luoton.

Koska kuluttajaluottosopimusta ei ollut tehty
kuluttajansuojalaissa säädetyllä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti,
luotonantajalla ei ollut oikeutta periä luottokustannuksia.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477564782152.html

Tiedote:

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/verkkopankkitunnuksenhuolimatonsailyttaminenjohtivastuuseenpuolisonnostamastaluotosta.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments