Uusi laamanneja käräjäoikeuksiin. Entinen asianajaja Tuija Turpeinen Pohjois-Karjalan KO:n laamanniksi

27.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

 • laamanni Martti Juhani Juntikka
  Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien,
  • Juntikka on Satakunnan käräjäoikeuden
   laamanni. Aiemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja osaston johtajana
   käräjäoikeudessa. Hän on ollut myös lääninsosiaalineuvoksena ja
   hallintopäällikkönä lääninhallituksessa. Juntikka on toiminut jäsenenä
   ministeriön asettamissa työryhmissä.

   Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Kenneth Nygårdin siirryttyä Turun hovioikeuden presidentiksi.

 • hovioikeudenneuvos Pekka Tapio Määttä Kainuun käräjäoikeuden laamannin
  virkaan 1.1.2017 lukien,
  • Pekka Määttä on Turun hovioikeuden
   hovioikeudenneuvos. Hän on toiminut siellä myös viskaalina ja
   alioikeuksien tarkastajana. Määttä on toiminut myös käräjätuomarina
   käräjäoikeuksissa.

   Määttä on ollut harjoittelijana ja avustavana
   lakimiehenä asianajotoimistossa sekä assistenttina yliopistossa. Lisäksi
   hän on hoitanut asianajotehtäviä sivutoimisesti sekä toiminut opetus-
   ja koulutustehtävissä. Hänellä on tuomarijärjestöjen luottamustoimia. Määttä on oikeustieteen tohtori ja hänellä on julkaisutoimintaa.

    
   Kainuun käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Aarne Korhosen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 • käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen
  Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.11.2016 lukien,
  • Turpeinen on Pohjois-Karjalan
   käräjäoikeuden käräjätuomari ja osaston johtaja. Aikaisemmin hän on
   toiminut avustavana lakimiehenä, asianajajana ja asianajajaosakkaana
   asianajotoimistossa. Lisäksi Turpeinen on ollut esittelijänä
   kuluttaja-asiamiehen toimistossa, kaupunginviskaalina ja
   tutkimusapulaisena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla. Hän on
   ollut jäsenenä ministeriön asettamissa työryhmissä. Turpeisella on ollut
   luottamustehtäviä lakimies- ja tuomarijärjestöissä.

   Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Juhani Mähösen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 • käräjätuomari Markku Tapani Almgrén Kymenlaakson käräjäoikeuden
  laamannin virkaan 1.12.2016 lukien
  • Almgrén on Kymenlaakson käräjäoikeuden
   käräjätuomari ja osaston johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut myös
   hovioikeudenneuvoksena, kansliapäällikkönä, viskaalina,
   tarkastusviskaalina ja asessorina hovioikeudessa. Almgrén on lisäksi
   ollut verotarkastajana lääninverovirastossa, toimistopäällikkönä ja
   apulaistoimistopäällikkönä verotoimistossa sekä lakimiehenä
   lakiasiaintoimistossa.

   Hän on toiminut myös sivutoimisesti lakimiehenä lakiasiaintoimistossa ja ollut työtuomioistuimen varajäsenenä.Almgrén on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon. Hänellä on julkaisutoimintaa. Kymenlaakson käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Satu Salmen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 • määräaikainen laamanni,
  käräjätuomari Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden
  laamannin virkaan 1.1.2017 lukien.
  • Rantalainen on Etelä-Karjalan
   käräjäoikeuden määräaikainen laamanni. Rantalainen on toiminut myös
   osaston johtajana ja käräjätuomarina. Hän on ollut myös viskaalina ja
   asessorina hovioikeudessa.

   Lisäksi Rantalainen on ollut tutkijana ulkoministeriössä. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Ilkka Ryynäsen eläkkeelle siirtymisen johdosta.


Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2016

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments