Työttömyyspäivärahaa vastaava vähennys työsuhteen perusteettoman päättämiskorvauksen osalta oli tehtävä, vaikka henkilö oli pitkään sairauslomalla päättymisen jälkeen

25.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:70

Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Korvattava vahinko – Työttömyyspäiväraha

Hovioikeus arvioi työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä maksettavan korvauksen suuruudeksi neljän kuukauden palkkaa vastaavan määrän. A oli saanut välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen noin viiden kuukauden ajan sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa ja työttömyyspäivärahaa vasta sairausloman päätyttyä. Työsopimuslain 12 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista vähennystä laskettaessa tuli ottaa huomioon A:lle sairauspäivärahakauden päättymisestä lukien laskettavalla neljän kuukauden jaksolla maksetut työttömyyspäivärahat. (Ään.)

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477298938426.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments