Työryhmä valmistelemaan lapsenhuoltolain uudistamista

3.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miltä osin laissa ja sen soveltamisessa todetut epäkohdat on tarpeen korjata lakia muuttamalla sekä valmistella tarvittavat lakiehdotukset.

Oikeusministeriö
on asettanut työryhmän valmistelemaan lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista. Ministeriö asettaa erikseen myös seurantaryhmän
seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Lapsenhuoltolain uudistaminen
sisältyy pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan.

Työryhmän työn lähtökohtana on oikeusministeriössä laadittu muistio
lapsenhuoltolain uudistamistarpeista sekä palaute, joka on saatu asiasta
järjestetyissä kuulemisissa. Työryhmän ehdotuksen tulee valmistua
elokuun 2017 loppuun mennessä.

Lapsenhuoltolain uudistamistarpeita
koskevaan muistioon on koottu lain soveltamisessa ministeriön tietoon
tulleita ongelmia ja ehdotuksia lain uudistamiseksi. Muistiosta
saaduissa lausunnoissa lain uudistamista pidettiin tärkeänä. Toisaalta
lausunnoissa todettiin, että nykyisen lain yleispiirteiset säännökset
ovat mahdollistaneet yksilöllisten tilanteiden huomioon ottamisen.

Lain
muutostarpeita selvitettiin myös avoimessa verkkokeskustelussa.
Merkittävä osa keskustelussa esitetyistä kommenteista liittyi lapsen
tapaamisoikeuteen ja asumiseen. Erityisen vilkasta keskustelua
herättivät ehdotus lapsen ja hänelle läheisen henkilön
tapaamisoikeudesta, tapaamisoikeuden ongelmat
(huoltokiusaaminen/vieraannuttaminen) sekä ehdotus velvollisuudesta
ilmoittaa lapsen asuinpaikan muutoksesta.

Hankkeen
esivalmistelussa esiin tulleista epäkohdista osa on sellaisia, joita ei
voida tai ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä korjaamaan lainmuutoksilla.
Selvää kuitenkin on, että myös lainmuutoksia tarvitaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments