Turvapaikkavalitusten määrä lähes kaksinkertaistunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

4.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on antanut kuluvan vuoden aikana valitusluvan turvapaikka-asioissa noin 10 prosentissa hakemuksista.

Korkein
hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden
päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun
loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä
koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä
oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden
entisestään kasvavan.

Turvapaikka-asioiden ohella myös muita ulkomaalaisasioita, kuten
perhesideperusteisia oleskelulupia, koskevien valituslupahakemusten
määrä on kasvanut viime vuodesta. Tänä vuonna ensimmäisten yhdeksän
kuukauden aikana KHO:een on tullut kaikkiaan 1 069 ulkomaalaisasiaa.
Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli yhteensä 635.

Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen on palkattu tänä vuonna lisähenkilöstöä turvaamaan
laadukas ja joutuisa lainkäyttö lisääntyvästä valitusten määrästä
huolimatta. KHO:een perustettiin lisäksi maaliskuun alussa neljäs
jaosto, jolle kaikkien ulkomaalaisasioiden käsittely on keskitetty.
Uuden jaoston työtapoja on kehitetty erityisesti ulkomaalaisasioille
sopivaksi. KHO on myös laatinut turvapaikanhakijoita avustaville
lakimiehille toimintaohjeita asioimisen sujuvoittamiseksi. Asiamäärien
kasvusta huolimatta käsittelyaikoja on pystytty lyhentämään.
Keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-syyskuussa turvapaikka-asioissa
4,8 kuukautta ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioissa 3,7
kuukautta.

Tänä vuonna KHO on 9 prosentissa kaikissa
turvapaikka-asioissa antamissaan ratkaisuissa muuttanut päätöstä tai
kumonnut päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Turvapaikkaa
koskevat muutoksenhakuasiat jaetaan kahteen ryhmään: varsinaisiin
turvapaikka-asioihin ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioihin.
Nopeutetun käsittelyn asioita ovat muun ohella Maahanmuuttovirastossa
tutkimatta jätetyt hakemukset, ilmeisen perusteettomat hakemukset ja
niin kutsutut Dublin-palautuksia koskevat asiat.

Turvapaikkapäätösten
ensi asteen muutoksenhaku on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen,
jonka antamista turvapaikka-asioita koskevista päätöksistä voi hakea
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muilta osin ulkomaalaisasioita
käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa.

http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/turvapaikkavalitustenmaaralaheskaksinkertaistunutkorkeimmassahallinto-oikeudessa-kasvuunvarauduttu.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments