Ruotsin HFD: Lennokkiin asennettu kamera tarvitsee luvan, sen sijaan autoon tai polkupyörään asennettu kamera ei tarvitse

26.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (HFD) on tuoreissa ratkaisuissaan arvioinut kameran käytön luvanvaraisuutta. HFD tuli siihen lopputulokseen, että kauko-ohjattavaan lennokkiin asennettuna kamera on laissa tarkoitettu valvontakamera, johon tarvitsee luvan. Sen sijaan autoon tai polkupyörään asennetussa kamerassa sen ohjaaja ohjaa kameraa sen välittömässä lähistössä, kun taas lennokkiin asennettuna näin ei Ruotsin lain mukaan ole.

HFD:n lehdistötiedotteesta:

Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan
användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte
manövreras på den plats där den är uppsatt.

Om en sådan kamera kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde måste länsstyrelsen ge sitt tillstånd.

Kameran
på drönaren ska användas för att ta foton på byggnader och miljöer från
luften. Kameran i bilen och på cykeln ska användas för att under färd
ta bilder till bl.a. sociala medier.

Kamerorna ska inte bara helt
tillfälligt utan återkommande placeras i en bil, på en cykel eller på en
drönare. Domstolen fann därför att de är uppsatta i lagens mening.

Kameran
i bilen och på cykeln ska alltså fästas på insidan av vindrutan
respektive på cykelstyret. Den är därmed uppsatt i förarens omedelbara
närhet och manövreras av denne på platsen. Den är därför inte en
övervakningskamera. När det däremot gäller kameran på drönaren ska
den fotografera från luften men hanteras från marken. Domstolen ansåg
därför att den inte manövreras på platsen. Domstolen fann vidare att
kameran kan användas för personövervakning, även om det inte är syftet.
Kameran är därför att betrakta som en övervakningskamera. Eftersom
kameran dessutom kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde
är den tillståndspliktig.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkit HFD:n kahteen ratkaisuun, löytyy täältä: Tillstånd krävs för kamera på en drönare men inte för kamera i en bil

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments