Rikoksesta epäillyn oikeutta avustajan käyttöön täydennetään – avustajadirektiivin tuomat muutokset

27.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeutta avustajan käyttöön sekä vapautensa menettäneen oikeutta yhteydenpitoon täydennetään. Muutoksilla parannetaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeusturvaa. Muutosten on määrä tulla voimaan 27. marraskuuta 2016.

Asia on tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 28. lokakuuta.

Avustajan
läsnäolo rikoksesta epäillyn kuulustelussa voidaan jatkossa kieltää
vain, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän
vaarantumisen estämiseksi. Läsnäolokieltoa koskeva päätös voidaan
saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Pidätetyn tai kiinni
otetun vapaudenmenetyksestä ilmoittamista hänen läheiselleen voidaan
lykätä vain, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän
vaarantumisen estämiseksi. Ilmoittamisen lykkäämistä koskeva päätös
voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lakiin otetaan myös
säännökset alle 18-vuotiaan vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta hänen
huoltajalleen ja sosiaaliviranomaiselle.

Avustajan palkkio voidaan evätä, jos työssä erittäin vakavia puutteita

Tuomioistuimen
käyttöön tulee uusi keino avustajan työn laadun valvonnassa.
Tuomioistuin voi jättää avustajan palkkion korvaamatta, jos asian
hoitamisessa on ollut erittäin vakavia avustajasta johtuvia puutteita.

Säännöstä
voidaan soveltaa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa avustajan työ
on ollut niin heikkolaatuista, että palkkion alentaminen ei ole riittävä
seuraamus. Käytännössä säännös tulee sovellettavaksi vain harvoin.

https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/rikoksestaepaillynoikeuttaavustajankayttoontaydennetaan.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments