Korkeimpaan oikeuteen kaksi uutta jäsentä

28.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus esittää jäsenikseen HON Kirsti Uusitaloa ja KäT Lena Engstrandia

Korkein oikeus on
täysistunnossaan 26.10.2016 päättänyt esittää tasavallan presidentille, että
täytettävinä oleviin korkeimman oikeuden jäsenen virkoihin nimitetään 1.1.2017
lukien hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo (helsingin hovioikeus) ja käräjätuomari Lena Engstrand (Pohjanmaan käräjäoikeus),
tässä järjestyksessä.

Nimitysesitys on Uusitalon osalta yksimielinen.
Toista virkaa koskevasta esityksestä äänestettiin, jolloin ääniä sai myös
lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen (Engstrand 11/Pulkkinen 5).

Hovioikeudenneuvos Kirsti
Uusitalo (s. 1963) on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti.
Hovioikeudenneuvoksena hän on toiminut marraskuusta 2010, josta osaston
johtajana noin kahden vuoden ajan. Sitä ennen hän on toiminut esittelijänä Helsingin
hovioikeudessa ja KKO:ssa sekä
pitkään myös pankkilakimiehenä.

Käräjätuomari Lena Engstrand (s. 1967) on
koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Käräjätuomarin virkaa Pohjanmaan
käräjäoikeudessa Vaasassa hän on hoitanut kesäkuusta 2011 alkaen, viimeisimmät
kaksi vuotta osaston johtajana hänkin. Aiempaa tuomioistuinkokemusta hän on
hankkinut pitkän tuomioistuinuransa aikana muun muassa Vaasan ja Turun
hovioikeuksissa sekä silloisessa Länsi-Suomen vesioikeudessa.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä
koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee
tasavallan presidentti.

Täytettävinä olevat jäsenen virat vapautuvat
1.1.2017 eläkkeelle jääviltä oikeusneuvoksilta Liisa Mansikkamäeltä ja Pertti
Välimäeltä.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/jasenenvirkoihinesitetaanhovioikeudenneuvoskirstiuusitaloajakarajatuomarilenaengstrandia.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments