KHO:ssa jälleen ratkaistu turvapaikka-asia kielianalyysilausunnon perusteella

19.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:151 Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Kansainvälinen suojelu – Epäselvä kotipaikka – Kielianalyysi – Kotipaikan päätteleminen

Valittaja oli kertonut olevansa
kotoisin Kongon demokraattisen tasavallan Pohjois-Kivun Goman alueelta.
Hänelle oli myönnetty oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella.
Myöhemmin tehdyssä kielianalyysissa hänen ilmoittamansa kielitaustan
todennäköisyys oli kuitenkin arvioitu erittäin pieneksi. Sen sijaan
hänen kielitaustakseen oli arvioitu suurella varmuudella Kamerun.
Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut valittajalle myönnetyn toissijaisen
suojeluaseman, hylännyt hänen oleskelulupahakemuksensa, päättänyt
karkottaa hänet Kameruniin ja määrännyt hänet maahantulokieltoon.
Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen.

Kun otettiin
huomioon kielianalyysin tulos sekä lisäksi se, ettei valittaja ollut
esittänyt henkilöllisyydestään sellaista selvitystä, joka olisi tukenut
hänen kertomustaan, ja muut kielianalyysin tulosta tukeneet seikat,
valittajan ei voitu katsoa olevan kotoisin ilmoittamastaan paikasta.
Valittajan voitiin katsoa antaneen kansainvälistä suojelua hakiessaan
tietoisesti vääriä tietoja kotipaikastaan. Hänen toissijaisen
suojeluasemansa peruuttamiselle oli siten ollut perusteet.

Valittajan
kotimaan ja kansalaisuuden päätteleminen hänen väittämästään
poikkeavalla tavalla edellytti kuitenkin kielianalyysin tuloksen lisäksi
vahvaa näyttöä hänen todellisesta kotimaastaan. Tällaista näyttöä olisi
voinut olla esimerkiksi luotettava asiakirjaselvitys valittajan
henkilöllisyydestä tai siitä, että valittaja olisi asunut pääteltävässä
kotipaikassa. Pelkästään sillä perusteella, että kielianalyysin tulos
viittasi Kameruniin, valittajan perheenjäsenet asuivat siellä, valittaja
oli käynyt siellä kahdesti ja hänen matkapuhelimessaan oli
kamerunilaisia puhelinnumeroita, ei voitu tehdä johtopäätöstä, että
valittajan kotimaa olisi ollut Kamerun. Näin ollen hänen kansainvälisen
suojelun tarvettaan ei ollut voitu tutkia suhteessa Kameruniin, vaan se
oli tutkittava suhteessa hänen ilmoittamaansa maahan eli Kongon
demokraattiseen tasavaltaan, kuitenkin pois lukien Pohjois-Kivun Goman
alue.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1476423508243.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments