KHO:n presidentti Vihervuoren puhe tuomaripäivässä 14.10.2016

17.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

”Olisikin välillä paikallaan vähän huoahtaa ja katsoa, millaisiksi monituisten, nopeaan tahtiin toteutettujen ja vielä valmisteluvaiheessakin olevien eri hankkeiden yhteisvaikutukset ihmisten ja yhteisöjen kannalta muodostuvat”

. . .
Arvoisat kuulijat, äsken
mainitsemani ulkomaalaisasioiden suuri määrä hallintotuomioistuimissa on
yllättäen aiheuttanut myös aivan uudentyyppisen
resurssienkäyttöongelman. Ei nimittäin ole ollut helppoa saada
rekrytoiduksi niihin perehtynyttä, osaavaa lainkäyttöhenkilökuntaa.
Hallintotuomioistuinten asioille tunnusomaiseen tapaan lainkäytön tai
edes hallintolainkäytön yleisosaaminen ei useinkaan riitä. Kysynnän ja
tarjonnan epätasapainoa ei ole helpottanut se, että ulkomaalaisoikeuden
opetus tiedekunnissa on ylimalkaan ollut ja lienee edelleenkin perin
vähäistä, erityisosaajista puhumattakaan.

Mutta yliopistoista, niin
tutkimuksesta kuin koulutuksestakin, on välttämätöntä puhua muutoinkin,
sekä niistä yleisesti että erikseen oikeustieteellisistä tiedekunnista
oikeusvaltion yhtenä tukijalkana ja oikeuslaitoksen tärkeänä
sidostahona. Tämä on erityisen tähdellistä nyt, kun valtavirraksi maassa
on muodostunut yliopistomaailman näkeminen lähinnä vain sinänsä tärkeän
tuotekehittelyn välineenä. Oikeustiede ei siihen yhtälöön kerta
kaikkiaan sovi. Eikä vahvan hyvän lainopin – presidentti Eskon äsken
mainitsemat monografiat mukaan lukien – tai kattavan lakimieskoulutuksen
tarve oikeuselämässä ole kadonnut mihinkään, ei myöskään tarve
ylläpitää oikeustieteen omaa erityistä profiilia. Aiheen esilläpidon ja
myös keskinäisen yhteydenpidon tärkeyttä osoittaa myös tämänkertaisen
tuomaripäivän hyvä otsikko Lainkäyttö ja oikeustiede – vuorovaikutusta
ja yhdessä oppimista. Siitä on meidän kaikkien hyvä jatkaa tämän
tilaisuuden jälkeenkin.

Ja mitä muutoin päivänkohtaisiin puheenaiheisiin tulee,
minun on perin vaikea mieltää syitä sellaiselle yllättävälle
oletukselle, että perustuslakivalvonta ja -tulkinta Suomessa yleisesti
ottaen toimisi huonosti. Toki etukäteisvalvonnan osalta oma
tarkastelukulmani on ulkoinen, jälkivalvonnan osalta sisäinen.

http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/presidenttipekkavihervuorenpuheita/tervehdyspuheenvuoroxxtuomaripaivassahelsingissa.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments