KHO:n ennakkopäätös veronkorotuksen määrästä

19.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:153

Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Veronkorotuksen määrä – Vuokratulot

Samaan veroilmoitukseen
liittyvien laiminlyöntien ja virheiden johdosta voitiin
verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 1‒3 momenttia sovellettaessa
määrätä vain yksi veronkorotus.

Verovelvollinen oli
jättänyt tietoisesti ilmoittamatta määrältään huomattavat vuokratulot.
Veronkorotus oli määrättävä mainitun pykälän 3 momentin mukaisesti.

Verovelvollisen
menettely ei kuitenkaan ilmentänyt nimenomaista veron
välttämistarkoitusta tai erityistä suunnitelmallisuutta. Hänen
vuokratulojen perusteella maksamansa ennakkovero huomioon ottaen
laiminlyöntiin oli liittynyt vain vähäinen vaara siitä, että
laiminlyönti olisi johtanut verolta välttymiseen. Laiminlyönnin oli
katsottava tapahtuneen lähinnä välinpitämättömyydestä. Verovelvolliselle
määrättiin noin 5 prosenttia lisätystä tulosta vastaava veronkorotus.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1476697023732.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments