Kaupunki tuomittiin korvauksiin kun maatalousyrittäjien lomitusta ei oltu järjestetty

4.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2016:6

Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko

Kaupunki lomituspalveluja antavana
paikallisyksikkönä oli laiminlyönyt maatalousyrittäjien
lomituspalvelulaista johtuvan velvollisuutensa järjestää lomituspalvelua
maatalousyrittäjinä toimineille A:lle ja B:lle 192 päivänä.
Vuosilomalla tai sairauden vuoksi työkyvyttöminä olleet A ja B olivat
itse huolehtineet maatalousyrityksensä hoitoon kuuluneista
välttämättömistä tehtävistä sanottuina päivinä. Kaupunki velvoitettiin
korvaamaan A:lle ja B:lle lomituspalvelun menetyksestä aiheutunut
taloudelliseksi vahingoksi katsottu haitta.

http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1474877650916.htmlTilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments