Kammarrätten arvioi H & M:n tapaa arvioida kuluttajien luottokelpoisuutta

20.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa kuluttajavirasto oli katsonut, että H & M Hennes & Mauritzin tapa arvioida kuluttajien luottokelpoisuutta ei ollut kuluttajaluottolain mukaisesti riittävä (vrt. Suomen kuluttajansuojalain 7 luku 14 §) ja määrännyt yhtiölle varoituksen sekä 8 miljoonan kruunun seuraamusmaksun. Hallinto-oikeuden hyväksyttyä sanktion muutoin paitsi seuraamusmaksun suuruuden osalta Kammarrätten kumosi määrätyt sanktiot kokonaan.

Kammarrättenin lehdistötiedotteesta:

H & M använder vid sin kreditprövning en scoringmodell där
samtliga uppgifter som förekommer i kreditupplysningsregistret vägs
samman. Därefter görs en prognos över konsumentens framtida
betalningsförmåga genom att uppgifter om honom eller henne analyseras
och jämförs med statistiska grupperingar bestående av individer med
liknande egenskaper.

Konsumentverket ansåg att H & M även borde hämta in uppgifter
direkt från konsumenten om aktuell inkomst, utgifter och eventuella
övriga krediter. Verket ansåg att det var en allvarlig brist att inte
göra det. Bolaget fick därför en varning och en sanktionsavgift om åtta
miljoner kronor. Även Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg att
kreditprövningen var bristfällig, men sänkte avgiften till sex miljoner
kronor.

Såväl H & M som Konsumentverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar att lagstiftningen inte anger vilka
uppgifter som måste hämtas in eller att det måste göras direkt från
konsumenten. Det väsentliga är att det är fråga om tillräckliga
uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Enligt kammarrätten har det inte kommit fram något annat än att  H
& M har som utgångspunkt att driva en seriös kreditgivning. Bolaget
har låga kreditförluster och få inkassoärenden. Kreditgivningen avser
låga belopp och den rör finansiering av köp av bolagets egna produkter,
som ingår i konsumenternas normala levnadskostnader.

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att de uppgifter som H & M
hämtat in om konsumentens ekonomiska förhållanden är tillräckliga och
att bolaget därför inte har brutit mot konsumentkreditlagen vid sin
kreditprövning. Kammarrätten upphäver därför beslutet om varning och
sanktionsavgift.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H & M

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments