Hovioikeus kumosi valvontalautakunnan ratkaisun ja poisti asianajajalle määrätyn varoituksen

7.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asianajajaliiton hallitus eri mieltä valvontalautakunnan kanssa

Hovioikeus hyväksyi Suomen Asianajajaliiton hallituksen lausunnosta
ilmenevillä perusteilla johtopäätöksen, että A ei ollut kohdissa 1 ja 3
rikkonut hyvää asianajajatapaa eikä kurinpidollisen seuraamuksen
määräämiselle ollut perusteita. Samoin hovioikeus hyväksyi
johtopäätöksen, että kohdan 4 osalta A:n menettelyä oli kokonaisuutena
arvioiden pidettävä vähäisenä. Näillä perusteilla hovioikeus poisti
A:lle määrätyn seuraamuksen.

Edilex: Hovioikeus kumosi valvontalautakunnan ratkaisun ja poisti asianajajalle määrätyn varoituksen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments