Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

19.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto.

Uudet
säännökset perustuvat EU-direktiiviin.

Lait tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Luotonantajan on vertailun helpottamiseksi annettava asuntoluottoa
koskevat tiedot vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen
tekemistä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan
liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa, kun nyt
peruuttamisoikeus koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja
asuntoluottoja.

Uutta on kaikkia luotonantajia koskeva luoton
kytkykaupan kielto. Luottotarjouksen ehtona ei saa olla, että kuluttaja
tekee samalla sopimuksen toisesta palvelusta, esimerkiksi vakuutuksesta,
luotonantajan tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa.
Yhdistetyt tarjoukset, joissa kuluttaja saa luoton edullisemmin ehdoin
ostaessaan myös jonkin toisen palvelun, ovat jatkossakin sallittuja,
kunhan kuluttajalla on halutessaan oikeus saada luotto myös ilman
lisäpalvelun ostamista.

Koron muuttamiseen selvennys

Koron
muuttamista koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä selvennetään niin,
että kuluttajaluoton korko voi muuttua vain viitekoron muutosten
mukaisesti ja edellyttäen, että koron muuttamisesta on sovittu
luottosopimuksessa. Muilla perusteilla lainan marginaalia tai
kokonaiskorkoa ei siis saa muuttaa luottosuhteen aikana.

Samalla
selvennetään, että asuntoluotossa luotonantajalla on oikeus periä
marginaali kokonaisuudessaan myös silloin, kun viitekorko on
negatiivinen, jos luottosopimuksessa näin on sovittu.

Kuluttajaluoton
johdosta perittävien maksujen muuttamista koskevia säännöksiä
tiukennetaan. Esimerkiksi velan lyhennyksestä perittävän
suoraveloitusmaksun korotus ei saa olla suurempi kuin tosiasiallinen
lisäys suoraveloituksen kustannuksissa.

Vertaislainojen välittäjille uusia velvollisuuksia

Myös
niin sanottua vertaislainatoimintaa koskeva sääntely uudistuu.
Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttää välittäjän
rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään
rekisteriin. Vertaislainojen välittäjän on huolehdittava siitä, että
luottosuhteessa noudatetaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, kuten
säännöstä korkokatosta.

https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/asuntolainojenjavertaislainojensaantelyynmuutoksiavuoden2017alusta.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments