Tuomioistuinsovittelu lisääntynyt huomattavasti 10 vuoden aikana

9.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Oulussa tuomioistuinsovittelun 10-vuotisjuhlaseminaari 8.-9. syyskuuta

Tuomioistuinsovittelun kehitys on ollut huomattavaa viime vuosina. Alkuvuosina sovittelujen määrä oli vain muutama prosentti kaikista käräjäoikeuksiin tulevista asioista. Määrä alkoi selvästi lisääntyä, kun asiantuntija-avusteista huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua ryhdyttiin kokeilemaan neljässä käräjäoikeudessa. Vuonna 2014 päättyi käräjäoikeuksissa jo 1 219 tuomioistuinsovittelua. Tämä merkitsi, että noin 12-15 prosenttia kaikista riitaisista siviiliasioista ohjautui sovitteluun.
Sovittelumenettelyssä tuomioistuimen tuomari toimii sovittelijana. Edut verrattuna perinteiseen riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyyn ovat menettelyn joutuisuus, halpuus sekä osapuolten oikeus hallita asiaa ja määrätä itse synnytettävän sovinnon sisällöstä. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu, jonka molemmat voivat hyväksyä.

Soviteltavaksi voi tuoda sellaisia riita-asioita, joita tuomioistuimissa muutenkin hoidetaan. Erimielisyys voi liittyä esimerkiksi johonkin kiistanalaiseen sopimukseen, perintöasiaan tai vahingonkorvaukseen. Myös lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevia asioita voidaan sovitella.

Kaksipäiväisen sovitteluseminaarin teemoja ovat mm. sovittelutoiminnan ja sovittelijan roolin kehittyminen, huoltoriidan käsittely sovittelussa, monikulttuurisuus sovittelussa sekä huoltoriitojen seurannasta saadut tulokset ja niiden huomioiminen sovittelutoimintaa kehitettäessä.

Seminaarin juhlapuhujina ovat mm. korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko, valtakunnansovittelija Minna Helle sekä Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela. Oikeusministeriön järjestämään seminaariin osallistuu sovittelutyössä ansioituneita kouluttajia sekä 120 osallistujaa.

http://www.oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/09/tuomioistuinsovittelulisaantynythuomattavasti10vuodenaikana.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments